برچسب: طلسم

طلسم آتش در زمانهای قدیم 0

طلسم آتش

طلسم آتش طلسم آتش :در گذشته میزان سواد و علم مردم بسیار پایین بود به حدی که فکر نمیکردند در طبیعت ماده به سه نوع جامد،مایع،گاز وجود دارد.در گذشته مثل الان نبود که چراغ...

2

منظور از موکل در حفاری چیست؟ | آیا واقعیت دارد که موکل میتواند زیر زمین را در گنج یابی ببیند؟

منظور از موکل در حفاری گنج چیست؟ بعضی از حفارها هنگامی که میخواهند به حفاری بروند شخصی را که موکل دارد و به گفته خودش میتواند زیر زمین را ببیند (کار دستگاه فلزیاب را...