برچسب: عتیقه شمشیر

0

معنی و مفهوم نماد شمشیر در گنج یابی چیست؟ | چه علائم و نمادهایی نشانگر علامت شمشیر میباشد؟

معنی و مفهوم نماد شمشیر در گنج یابی در بین یونانیان به معنی طلا است اگر شمشیری ساخته شده از یونان وجود داشته باشد قطعا علامت سکه طلا است به پایه سنگ نگاه کنید...