برچسب: عتیقه نماد و نشان پلنگ

0

تفسیر نماد پلنگ در گنجیابی | علائم گنج نشان پلنگ در دفینه یابی چیست؟

نماد پلنگ در گنجیابی در مقایسه با دیگر گربه سانان پاهایی کوتاه، بدنی کشیده و جمجمه ای بزرگ دارد موفقیت بالای اینگونه در حیات وحش تا حدی به قابلیت های شگارگری فرصت طلبانه اش،...