برچسب: عتیقه های دوره پیش تاریخی

دوره پیش تاریخی 0

دوره پیش تاریخی

دوره پیش تاریخی در حدود هزاره هشتم پیش از میلاد باز میگردد. جلوه های هنری در ایران به دوره نوسنگی نمونه هایی از قدیمی ترین آثار به جای مانده از این دوران را می...