برچسب: عکس قره کلیسا چالدران

0

قره کلیسا

قره کلیسا   قره کلیسا : قره کلیسا در ناحیه به‌به‌جیک شهرستان چالدران. در سال ۶۴۴ یا ۶۴۵ هجری قمری تجدید بنا شد. فرمان شاه عباس اول صفوی در حمایت از ارمنیان بر روی...