برچسب: عکس مومیایی رضا شاه

0

جعل مومیایی دختر خشايارشا

موميایی هخامنشی “رهو دوگونه” منتسب به دختر خشايارشا يكى از بزرگترين جعل های صورت گرفته در ايران جعل مومیایی شاهزاده هخامنشی : مومیایی شاهزاده پارسی (به انگلیسی: Persian Princess) یک مومیایی ایرانی در پاکستان بود. این...