برچسب: نشیمن

0

تفسیر نماد سنگ صندلی در ارتفاع چیست؟ | نشان سنگ صندلی در دفینه یابی نشانگر چه علائم هایی میباشد؟

در مورد تفاسیر نماد سنگ صندلی در ارتفاع در گنج یابی موارد زیادی گفته شده است در گنج یابی سنگ صندلی نشانه خوبی است در هر صورت این یک علامت گنج قطعی محسوب میشود...