برچسب: نعمت الله ولی

شاه نعمت الله ولی پیشگوی بزرگ تاریخ 0

پیشگویی شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت الله ولی شاه نعمت‌الله ولی (نام کامل: سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد بن کمال‌الدین یحیی کوه بنانی کرمانی) معروف به سید نورالدین شاه نعمت‌الله ولی ماهانی کرمانی(۷۳۰، ۷۳۱–۸۳۲، ۸۳۴) شاعرو عارفِ ایرانی...