برچسب: نقش زغال سنگ در تشکیل الماس

نحوه تشکیل الماس 0

نحوه تشکیل الماس

نحوه تشکیل الماس الماس ها چگونه تشكیل می شوند؟ برخلاف اغلب مردم، زغال سنگ نقش مهمی در تشكیل اغلب الماس ها ندارد. الماس هایی كه در سطح یا نزدیكی سطح زمین یافت می شوند،...