برچسب: نماد خرس در گنج یابی

0

تفسیر نماد خرس لنگ در گنجیابی | تحلیل و بررسی خصوصیات نشان خرس توسط راهنمای کاوشگران

خرس لنگ در گنجیابی تفسیرهای مختلفی دارد و در بسیاری از تمدن ها مورد استفاده قرار گرفته همچنین در اورارتو، روم، بیزانس و بسیاری از جامعه های محلی به عنوان نماد قدرت شناخته میشده...