برچسب: نماد شناسی حالت گردن

نماد شناسی حالت گردن 0

نماد شناسی حالت گردن

نماد شناسی حالت گردن در گنج یابی و دفینه یابی درمورد نمادشناسی و نماد مورد نظر فقط حالت گردن نماد میتونه صدرصد رمزگشای کار دراین جایگاه باشه دراین حالت نشسته بودن نماد فقط نشان...