برچسب: نماد قارچ

1

معنی و مفهوم نماد سنگ قارچ در گنجیابی چیست؟ | این نماد دارای چه علائمی در دفینه یابی میباشد؟

نماد سنگ قارچ در گنجیابی یکی از کمیاب ترین نمادها هستند ولی دارای ارزش بیشتری میباشد و خبر از وجود یک سفیدخانه بسیار ارزشمند در محیط را دارد نماد قارچ سنگهایی در طبیعت هستند که...