برچسب: نماد چراغ

1

معنی و مفهوم نماد چراغ پی سوز در گنجیابی چیست؟ | علائم گنج مربوط به این نماد چیست؟

نماد چراغ پی سوز در گنجیابی اشاره به درخشندگی دارد و همچنین سمبل چراغ در گنج یابی از اهمیت بالایی برخوردار است در جایی که یافته شود به طور یقین به معنای وجود یک...