برچسب: نماد گاو در باستان

0

تفسیر علامت گاو در دفینه یابی چیست؟ | مهم ترین علائم موجود در کنار نماد گاو کدام ها هستند؟

علامت گاو در دفینه یابی | این نماد در باور ایرانیان باستان نماد آفرینش و حیات خاکی، آبی و آفرینش فرودین میباشد همچنین علامت گنج گاو می تواند به نهر اشاره کند وقتی شکارچیان...