برچسب: نماد

نمادهای جهت دهنده درچاه 0

نمادهای جهت دهنده درچاه

نمادهای جهت دهنده درچاه … دوستان موردی که درمورد چاها وجود داره تله های اب هست یعنی مقداری اب درفضای چاه بعداز کارگذاری دفینه رها میشه که گاها بعداز صدها سال خشک شدند البته...

در مورد نمادها 0

مشخصات نمادها

 نمادها باید یک پارچه و ریشه دار باشندبرای چی ریشه دار خوب از گذشته میدونستن یه زلزله سنگ بیست تنی رو میتونه بندازه پایین و قدرتشو داره حتی صد تنی پس برای نابود نشدن...