برچسب: نگهبان دفینه

شاخص برای دفینه چیست 0

شاخص برای دفینه چیست

گاهی برای ورودی و نقطه های مذهبی و جایگاهای مهم یک شاخص برای دفینه و یا نگهبانی رو ایجاد می کردند مثل تصویر بالا خود یک شاخص جایگاه مهم هست و این نشان از...